Odhad tržní ceny nemovitosti

Tržní odhad pro Vás vypracujeme do 24 hodin od zadání.

Jedná se o takovou cenu, za kterou je možné danou nemovitost v aktuální době reálně prodat. Tržní odhad nemá nic společného s tabulkovým znaleckým posudkem. Ke stanovení reálné prodejní ceny  nemovitosti využíváme znalosti našeho regionu v kombinaci se srovnáním skutečných prodejních cen v dané lokalitě a daném období.
Z tržního odhadu se obvykle vychází při dědickém řízení, při vyplacení spoluvlastnických podílů  nebo při nastavení nabídkové ceny nemovitosti při jejím prodeji.