Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle zásad GDPR

 

V tomto dokumentu vám předkládáme informace o tom, jakým způsobem pracujeme s osobními údaji klientů, tedy vás. Toto zpracování údajů je v souladu s novou evropskou legislativou pro oblast ochrany osobních údajů - s nařízením EU č. 2016/679.

 

S jakými daty pracujeme a proč:

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme z identifikačních údajů vaše jméno a příjmení, rodné číslo (popř. IČO, DIČ a sídlo firmy, pokud jednáme s podnikatelem), datum narození a číslo bankovního účtu. Z kontaktních údajů telefon, e-mailovou adresu a poštovní adresu.

Pro účely marketingu potom vaše záznamy o využívání našich služeb, záznamy o telefonických a mailových kontaktech, bankovních interakcích, IP adresy ( na webu používáme soubory cookies a další marketingové internetové nástroje) Telefonní hovory obvykle nenahráváme. O případném nahrávání telefonního hovoru jsme povinni vás na začátku hovoru vždy informovat.

 

Vaše údaje zpracováváme za účelem splnění vašich požadavků a našich právních povinností plynoucích ze smluvních vztahů s vámi, nebo za účelem našich oprávněných zájmů z hlediska možnosti poskytovat vám naše služby v požadované kvalitě a právním bezpečí, nebo za účelem zasílání cílených nabídek dle vašeho zájmu a dosavadního odběru služeb.

 

Odkud získáváme tyto informace:

přímo od vás s udělením souhlasu, od spolupracujících subjektů (naši externí dodavatelé právních, finančních, marketingových a dalších služeb), z veřejně dostupných zdrojů (včetně sociálních sítí a internetu, případně obchodních rejstříků a podobně).

 

Za jakým účelem udělujete souhlas se zpracováním:

Váš souhlas je potřebný k tomu, abychom vám mohli my coby správci i naši zpracovatelé a externí partneři zajistit služby v plné míře vyhovující vašim požadavkům, abychom mohli využívat všech dostupných způsobů komunikace s vámi, a to v průběhu plnění vašich požadavků a smluv s vámi uzavřených. Zároveň váš souhlas se zařazením do databáze a zpracováním údajů slouží k naplňování našich marketingových cílů, například k sestavování a zasílání odpovídajících nabídek našich služeb.

 

Jak data zpracováváme:

veškeré elektronicky zpracované údaje jsou zařazeny a vedeny v zabezpečené databázi klientů systému Realman, jehož provozovatel je zpracovatelem dat pro správce*. Dalšími zpracovateli jsou například spolupracující právníci, finanční poradci a podobně. S vašim souhlasem správci důvodně předávají vaše údaje třetím stranám (externím partnerům, ostatním stranám smluv, kde jste rovněž účastníkem, a zájemcům o uzavření smluvního vztahu s vámi), a to vždy v nezbytném rozsahu.

 

*správci dle tohoto dokumentu a rozdělení odpovědnosti:

 

Michaela Kučerová, realitní zprostředkovatel, IČO 45 56 31 52, sídlo Zadní Arnoštov 16, 569 43 Jevíčko

 

Tomáš Kučera, realitní zprostředkovatel, IČO 65 30 47 81, sídlo Zadní Arnoštov 16, 569 43 Jevíčko

 

přitom každý ze správců plně odpovídá za zpracování osobních údajů klientů, kterým poskytuje jakoukoli službu související s realitním zprostředkováním zakázek, u nichž je uveden jako makléř.

Za zpracování osobních údajů klientů využívajících jednotlivé realitní služby vždy zodpovídá ten ze správců, který službu poskytuje a fakturuje.

Za zpracování osobních údajů klientů využívajících službu „To Mi inzeruj“ , včetně zájemců o předání kontaktu inzerentovi, v plném rozsahu odpovídá správce Michaela Kučerová.

 

Komu a na jak dlouho udělujete souhlas:

správcům (vždy oběma výše uvedeným správcům), a tím zároveň zpracovatelům, spolupracujícím subjektům se správci, a to po dobu trvání smluvního vztahu s kterýmkoli ze správců nebo po dobu využívání služeb, které správce poskytuje. Souhlas je vždy udělen všem výše uvedeným osobám právnickým i fyzickým, nelze jej udělit jen některým z nich.

Dále po dobu dvou let po ukončení smluvního vztahu nebo odběru služeb nebo do vašeho odvolání.

Po této lhůtě budou vaše údaje vedeny a zpracovávány jen v případě zákonných důvodů a v nezbytném rozsahu pro účely zákonných důvodů.

V případě, že nedojde k navázání smluvního vztahu ani k využití služeb, platí váš udělený souhlas po dobu dvou let, pokud jej neodvoláte.

 

Odvolání souhlasu:

udělení všeobecného souhlasu se zpracováním údajů je dobrovolné, můžete jej odvolat kdykoli a nemusíte nám jej vůbec udělit. Správci a externí partneři vám v takovém případě mohou (i nadále) poskytovat ty služby, pro které není souhlas potřebný.

Stejně tak můžete odvolat pouze souhlas pro účely marketingu ( obvykle zasílání cílených nabídek), který nemá vliv na smluvní vztah nebo objednání většiny služeb.

 

Vaše zákonná práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Na vaši žádost jsme povinni vás informovat o tom, které vaše údaje zpracováváme, za jakým účelem a jakým způsobem, a komu je předáváme a z jakých důvodů.

Jsme povinni vám umožnit přístup k vašim údajům a na vaši žádost provést jejich opravu nebo odstranění.

Jsme povinni vám podat vysvětlení, pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů postupujeme v rozporu se zásadami ochrany vašich dat, máte právo požadovat odstranění závad a rovněž máte právo se ohledně sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 Cookies
Michaela Kučerová
Michaela Kučerová
Zadní Arnoštov 16
569 43 Jevíčko